• Work in Nonthaburi
  • Work in infrastructure
  • Good benefits

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีความรู้ระบบ Network, TCP/IP, Router, Switch
  • Monitor & Troubleshooting ระบบ Network
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล