• ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
 • สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • ทำงานในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าทั้งเอกชน หรือ ราชการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

12-Oct-18

 

Applied
 • Linux
 • CentOS, Debian, Ubuntu
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE)

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer
 • Windows Administration
 • SQL Server, SharePoint, Exchange, SCCM

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree or equivalent
 • Fluent in written and spoken English
 • Very good analytical skills

10-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความรู้ด้าน IT ,เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

10-Oct-18

 

Applied