IT support

GPS URI COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีค่าล่วงเวลา

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาITหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

20-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือประกาศนียบัตร

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล