• ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะ C# และ JavaScript
  • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

14-Mar-18

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT, MIS
  • Infrastructure (ระบบ Network, Security, etc)

14-Mar-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล