• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PROGRAMMER

RICHY REGINA CO., LTD.

เชียงราย

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • นดีรับพิจารณาผู้เคยผ่านงานด้านระบบ IT ,Network
 • สามารถในการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with nginx, Unix, system administration
 • Bachelor's degree of computer engineering, compute
 • Happy to Work with the IT security team

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานท่างด้าน Database
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน IT Infrastructure

11-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT, MIS
 • Infrastructure (ระบบ Network, Security, etc)

11-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาในที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ C# และ JavaScript
 • Unity,Cocos2D,Egret Engine หรือ game engine

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล