• ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน IT อย่างน้อย 5 ปี

07-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่