• วุฒิ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ มีความรับ
  • ดูแลระบบ Website, E-mail

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่