• ปริญญา ตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย
 • มี Certified CompTIA Security

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Computer
 • 3-6 years of experience in the System Development
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop technical strategy within and validate
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering
 • Minimum 5 year’s experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Network Engineer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • HTTP/HTTPS, TCP/IP, WAN, LAN, Security
 • troubleshooting network, proxy, firewall
 • CISCO Network Infrastructure

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Presales
 • Account Manager
 • Consultant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ERP Application Technical Consultant
 • good in english
 • new grads are welcome

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • International Environment
 • New technologies
 • High experience team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Field Service Engineer

Innovex Holdings Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science / Engineer
 • Good understanding on Oracle SQL Command
 • Good command in written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP Project Leader, SAP Project Implementation
 • SAP MM/SD/PP/FICO, Full life Cycle Project
 • Good English Communication Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Audit, In-house team, IT Security, IT Risk
 • Window Server, UNIX/LINUX, Oracle/ SQL Database
 • Team management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Security, Cyber Security, SOX, ISO27001
 • Team leader, Banking Experience
 • Good English Communication Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Application Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT management
 • Software development
 • Application development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP FI/CO, Consulting Background
 • SAP Solution, SAP Implementation
 • Manage, English communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Knowledge of solutions
 • Good presentation skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Services Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Manager
 • Multi-sourcing (selective outsourcing)
 • Presales

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for all IT issues; infrastructure,
 • 10 years of working experience as an IT manager
 • Good command of English and computer skill.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Network Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Network Engineer
 • Network design
 • Infrastructure

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in IT, Computer, related
 • 6-7 years of exp as Network/system Admin, etc.
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Infrastructure, Window, LINUX/UNIX, Network
 • Consultant, Support, Troubleshoort, English
 • SWIFT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Team Lead, Infrastructure, Window Server
 • ERP Sytem, SAP, Global System
 • English Communication Skill,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT security
 • System admin
 • IT audit

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Infrastructure Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Manager
 • Infrastructure Manager
 • Infrastructure Engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Infrastructure Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Network and infrastructure
 • Infrastructure support
 • Infrastructure security

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Engineer,Network Engineer,Technical Support
 • VMWare,System Administrator,IT Support
 • Technical Analyst,Unix,Linux,Windows,Computer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support to develop new IoT business (Factory IoT)
 • Support window coordinator between customer
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming duty for web application by PHP, ASP.
 • Need 2-3 years experience of web programming.
 • Need knowledge of PHP, or ASP. Net, C#

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Administration
 • 1-2 years business process analysis
 • Strong negotiation and analytical skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

C# (AGILE) WEB DEVELOPER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • C language, SQL Command, VB.Net, ASP, C#.
 • Strong experience in IT software development
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2-5 years' programming experience in Java
 • Experience in Database from Oracle and SQL

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • THAI Nationality
 • 3 years' experience in implementing, upgrading
 • Good team player, service oriented and ability

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application Support

Information Technology Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have knowledge in SQL Database
 • Good command in English
 • Working experience 0-3 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Windows/Linux operating systems
 • Knowledge of capital/financial market

24-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

23-Sep-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

System Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for managing on Sales, Profit & Cost
 • Create business strategies for Retail solutions
 • Provide support to company's entities in APAC

22-Sep-17

 

Applied

Network Engineer

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Sep-17

 

Applied
 • ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
 • Support User แก้ไขปัญหาการใช้งาน PC, Notebook
 • ปริญญาตรี

22-Sep-17

 

Applied

Systems Engineer

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • เพศชาย / อายุ 22 - 35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Strong experience of leading IT Application teams.
 • Strong expertise & knowledge of SQL server.
 • Knowledge of IT infrastructure support (Desirable)

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and Maintain in multi platform server
 • IT background, familiar with oracle database
 • Technical knowledge of server network

22-Sep-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Home Based, Flexible hours, 4 hours a day
 • Five days a week, part time job, internet job
 • Work from home

22-Sep-17

 

Applied
 • IT Support, Global system
 • Information System Support & Network
 • Logistics

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer sciences
 • 2-5 years in information Security
 • Strong communication skills in Eng

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male only, age 25-32 yrs
 • Bachelor degree in Computer Science
 • At least 3 yrs. exp. in Hardware

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Professionals

Accenture

กรุงเทพมหานคร

 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

22-Sep-17

 

Applied

SAP Professionals - FI / CO

Accenture Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

22-Sep-17

 

Applied
 • Implement system based on design
 • Provides testing the system
 • Prepare system document, application documentation

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Sale Data Center,IT Product & Solution
 • Good command of spoken and written English

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล