• มีหน้าที่ดูและระบบ Server ต่าง ๆ ขององค์กร
 • มีความประสบการณ์ด้านระบบ Server, Cloud
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00

17-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ API ของ Social Network
 • JavaScript, CSS, HTML, HTTP Protocol
 • เข้าใจ UX/UI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Health Insurance
 • Company Trip ปีละ 2 ครั้ง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แก้ไขปัญหาทั้งด้าน Hardware, Software, Network
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ไอทีของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ดีอ

16-Jan-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT และ Network
 • รับผิดชอบดูแลระบบ Network ที่ใช้ภายในบริษัท
 • ปรับปรุงและ update ข้อมูลของบริษัทฯ ในเว็บไซด์

16-Jan-18

 

Applied
 • เป็นคนเล่นเกม / มีความรู้ด้านเกมออนไลน์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีทางด้าน IT ต่างๆ
 • ทำงานแค่วันละ 8 ชั่วโมง 09:00 - 17:00 น.

16-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ETL DataStage
 • SAS
 • Big data

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน Network Design,Implement ,Presales
 • นำเสนอ ออกแบบ Network Solution ให้กับลูกค้า

15-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้ระบบ Network, TCP/IP, Router, Switch
 • Monitor & Troubleshooting ระบบ Network
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์งานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • 4-5 years experience in network or internet
 • Strong knowledge in CISCO network config.
 • Good command of English.

12-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • 4-5 years experience in networking troubleshooting
 • Knowledge in CISCO & Mikrotik network config
 • Good command of English

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Information Management Specialist, Trainee

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Master’s (e.g., M.A., M.S.) in data management
 • Must have knowledge of IT infrastructure, PC
 • Must be able to program data and manage

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล