ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Assistant Document Controller

  Profascino Co., Ltd.
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีสถิติ
  • ประสบการณ์ 7 ปี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมเอกสาร