IT Supporter (หัวหิน)

S-Design Trading Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล