ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  IT Manager 80K Max - Nakornpathom

  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.
  ภาคกลางTHB 55K - 90K /เดือน
  • Manage 10 IT Staff - Base 60-80k + Good Benefit
  • Skill in C# .Net, PHP .Net, VB - ERP Factory
  • kills working in FMCG, Food Factory, Textile Facto
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)