ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Kimball Electronics (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kimball Electronics (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Test Engineer

  Kimball Electronics (Thailand) Ltd.
  ชลบุรี
  • Bachelor's Degree in Computer / Electronics
  • Electronics Industry or Electronics Manufacturing
  • Exp. at least 2 Years
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)