ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  PLEXUS (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  PLEXUS (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • IT Network & System Engineer
  • New Factory / Electronics Manufacturing
  • Chachoengsao, TFD 1 Industrial Estate
  Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd.'s banner
  Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป มีทักษะ Hardware,
  • Software, Network, Windows server, Internet.