Internet Specialist

ONLINE MARKETING PRO CO., LTD.

จังหวัดอื่นๆ

  • Very good knowledge of the internet
  • Good technical skills and comprehension
  • Good command of English or German

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สืบค้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
  • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย
  • ใช้สื่อและชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล