ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo

  MIS Manager

  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
  ขอนแก่น
  • มีความรู้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศใหม่ๆ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • MIS & Analytics , SQL Programing 5 ขึ้นปี