ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Pacific Thai Motorsports Co., Ltd.'s banner
  Pacific Thai Motorsports Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงมากกว่า THB 120K /เดือน
  • Automotive industry
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Good Communication (both Thai and English)
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
  • ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบงานต่างๆ
  TK Elevator (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  TK Elevator (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • งานซ่อมบำรุง บำรุงลิฟต์ บันไดเลื่อน
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ตรงด้านลิฟต์ บันไดเลื่อน
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's banner
  SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited's logo
  คลองเตย
  • การตรวจเช็คซ่อมบำรุงประจำปี PM ให้กับลูกค้า
  • การสอบเทียบเครื่องมือ การให้คำปรึกษาทางเทคนิค
  • วิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา พร้อมเริ่มงานทันที
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • การใชเ้ครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
  • ความรู้ด้านช่างและการซ่อมบำรุง
  • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ