ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Toyotayasothorn Co.,Ltd's logo
  ยโสธร
  • ปวส ช่างยนต์ -ปริญญาตรี อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ด้านช่าง ศูนย์บริการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ความรู้ด้านเครื่องยนต์ ,ช่างเทคนิค