• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CNC Supervisor
  • มีทักษะในการแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดVernier caliper ฯลฯ

16-Sep-20

 

Applied
  • ควบคุมเครื่อง CNC MILLING และ SETUP งานให้ได้ตามแบ
  • ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบงานได้ ไมโคร เวอร์เนีย
  • ปวช. ปวส. ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาเกี่ยวข้อง

16-Sep-20

 

Applied
  • Performing Service tasks
  • Identifying technical problems
  • Troubleshooting equipment failure

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่