ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Avery Dennison (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ
  บางเสาธง
  • ขยัน อดทน รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเดินทางมาทำงานได้เอง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)