ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปวส. สาขาช่างยนต์ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรี
  • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 5 ปี
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในงานซ่อมบำรุง
  Eltek Power Co., Ltd.'s banner
  Eltek Power Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Diploma/ Degree in Electronics Engineering
  • Minimum 1 to 2 years of working experience
  • Able to read and understand schematic/circuit