ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
  • ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบงานต่างๆ