ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. สาขาเครื่องกล
  • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • สามารถทำงานที่ศรีราชาได้
  Thaioil Energy Services Company Limited's banner
  Thaioil Energy Services Company Limited's logo

  Refinery operator

  Thaioil Energy Services Company Limited
  ชลบุรี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี
  Thaioil Energy Services Company Limited's banner
  Thaioil Energy Services Company Limited's logo

  Instrument Technician

  Thaioil Energy Services Company Limited
  ชลบุรี
  • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์
  • ประสบการณ์ 0-7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด
  Thaioil Group's banner
  Thaioil Group's logo
  ชลบุรี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เคร
  • ประสบการณ์ 0-10 ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

  Facility Technician

  O-Net Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  ชลบุรีTHB 13K - 16K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)