ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's banner
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's logo

  ช่างไฟฟ้า - โรงงานผลิตเครื่องดื่มCBD

  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
  • ซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งจ่าย ระบบไฟฟ้ากำลัง
  • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's banner
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's logo

  ช่างเครื่องขึ้นรูป (ประจำโรงงาน APG) 4 อัตรา

  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
  • ปวช-ปวส.ทุกสาขาวิชาช่างและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทำงานกับความร้อนสูงได้
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's banner
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด's logo

  ช่างเทคนิคระบบ Utility - โรงผลิตกระป๋อง ACM

  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาช่างเทคนิค,เครื่องกล,ช่างไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านการทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบ Utility

  ช่างเชื่อม (สาขาบางปะกง ฉะเชิงเทรา)

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
   CCL Label (Thai) Ltd.'s banner
   CCL Label (Thai) Ltd.'s logo
   ฉะเชิงเทรา
   • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
   • สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้ (2 สัปดาห์ เปลี่ยนกะ)
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านการงานพิมพ์
   CCL Label (Thai) Ltd.'s banner
   CCL Label (Thai) Ltd.'s logo
   ฉะเชิงเทรา
   • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
   • สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้ (2 สัปดาห์ เปลี่ยนกะ)
   • ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมเครื่อง Dry Laminate