ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Well Services Operation
  • Onshore Project
  • Contract duration 3 years
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)