ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  SVL Corporation Limited's banner
  SVL Corporation Limited's logo
  ยานนาวา
  • วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • Technician
  • Incentive
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับจบใหม่ , สามารถทำงานตามพื้นที่ของลูกค้าได้
  • มีสวัสดิการ,โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี และตรวจสุขภาพ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • การใชเ้ครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
  • ความรู้ด้านช่างและการซ่อมบำรุง
  • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
  • ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบงานต่างๆ