ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s banner
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • ปวช-ปวส สาขาวิชา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Chiyoda Kohan (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับจบใหม่ , สามารถทำงานตามพื้นที่ของลูกค้าได้
  • มีสวัสดิการ,โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี และตรวจสุขภาพ
  Pacific Thai Motorsports Co., Ltd.'s banner
  Pacific Thai Motorsports Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงมากกว่า THB 120K /เดือน
  • Automotive industry
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Good Communication (both Thai and English)
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • การใชเ้ครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
  • ความรู้ด้านช่างและการซ่อมบำรุง
  • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  ถัด ไป