• เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่