ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chilindo Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Video Editor (Freelance)

  Chilindo Co., Ltd.
  เมืองสมุทรปราการ
  • Video creation & content
  • 2 years+ experience as video editor
  • Proficiency in Adobe Premiere pro & After Effects
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)