ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s โลโก้ของ

  Media Production Operations Director (URGENTLY)

  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
  บางพลี
  • Over 10 years in Media Production Operation
  • Experience to create VDO online or media
  • Excellent command of English
  Healthy Tech Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Healthy Tech Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Multimedia & Graphics

  Healthy Tech Co., Ltd.
  บางพลี
  • ตัดต่อวีดีโอ
  • ออกแบบกราฟฟิก
  • Multi Media
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)