• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบจากด้าน Graphic Design
  • รักในการทำงาน Graphic ถ่ายภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนได้

28-May-20

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,
  • ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร
  • ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้

28-May-20

 

Applied
  • Design and create storyboards for video content
  • Utilize data to improve the quality of content
  • Work with Marketing Manager on marketing planning

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่