• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบจากด้าน Graphic Design
  • รักในการทำงาน Graphic ถ่ายภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนได้

21-May-20

 

Applied
  • Design and create storyboards for video content
  • Utilize data to improve the quality of content
  • Work with Marketing Manager on marketing planning

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่