• Male Age 25 – 55 Years
 • 1 year experience
 • Speak English will be considered

17-Aug-17

 

Applied
 • Male Age 25 – 55 Years
 • 1 year experience
 • Speak English will be considered

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและบริการลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ21ปีขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาเรือ
 • ปวช.ขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการ์ณด้านเครื่องยนต์เรือ

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาเรือ และ ลูกเรือ
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาติใช้เรือ 500 ตันกรอสขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล