ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  Secretary / เลขานุการ/เลขานุการ

  Karma Mobility Co., Ltd./บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
  นครราชสีมา
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)