Plumber Supervisor

B.U.CORPORATION CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • งานประจำ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • งานประจำ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • เชื่อมงานสแตนเลสได้
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล