ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Underwater World Pattaya Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Underwater World Pattaya Ltd.'s โลโก้ของ

  Curator / Assistant Curator

  Underwater World Pattaya Ltd.
  ชลบุรี
  • Diving qualifications / Physically strong
  • 3 years experience in supervision of staff
  • Appropriate academic qualifications
  DH Technologies's โลโก้ของ
  ชลบุรี
  • Ability to troubleshoot, test, and repair electric
  • Field Service Experience
  • HVAC experience preferred
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)