• Production coordination
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Stock and inventory manage

21-Aug-17

 

Applied
 • Stock and inventory management
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Production coordination

21-Aug-17

 

Applied
 • Fluent English is a must
 • Stock and purchasing monitoring
 • Budget and production cost control

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล