ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ประสบการณ์จัดซื้อธุรกิจยางพาราหรือใกล้เคียง
  • บริหารราคาซื้อยางพาราได้ดี ต่อรอง เจรจาพ่อค้ายางได
  • บริหารยางพาราส่งโรงงานได้ตามต้องการ