• Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสต็อกสินค้า
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ ขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดา
 • มีความอดทนในการทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Officer

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • สรรหาและจัดซื้อของตามรายการ
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • You are motivated and organized
 • You have good written and spoken English skills
 • You are ready to take on new challenges and learn

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี การบัญชี/การจัดการ
 • ติดตามผลการดำเนินงานของร้านด้านงานเอกสาร
 • สรุปรายงานการประเมินผลการส่งสินค้ารายวัน

21-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อจัดซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Purchasing
 • Procurement
 • Store & Receiving

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Procurement or Engineering
 • Excellent negotiating skills
 • 3 years’ experience in manufacturing firm

18-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล