ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 232 ตำแหน่งงาน
  Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Master's Degree, Oversea Purchasing, Procurement
  • Inventory Management, Stock Replenishment
  • Excellent in English
  Queen Sirikit National Convention Center.'s banner
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Shrewsbury International School Bangkok's banner
  Hitachi Energy (Thailand) Limited's banner
  Hitachi Energy (Thailand) Limited's logo
  บางรัก
  • 5-8 years of sourcing & logistics experience
  • Good command over written and spoken English.
  • Proficient in Microsoft Office tools and SAP.
  MFEC Public Company Limited's banner
  MFEC Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Sourcing, Planning and Managing to purchase
  • Monitor and co-ordinate deliveries of items
  • TOEIC Score 550 is required
  Senju (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Senju (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Having experiences in purchasing
  • Good command in English
  • Bonus, Annual Salary Adjustment, Insurance Group
  บางรัก
  • จัดซื้อ Fresh RTE Food, อาหารและเครื่องดื่ม
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ / Supply Chain
  • บริหารทีมงาน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์งานจัดซื้อ
  ถัด ไป