ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  JKN Global Media Public Company Limited's banner
  JKN Global Media Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นครปฐมTHB 55K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Handle all company purchases agreements & control
  • Customer and Supplier Management
  • Developing an organization’s purchasing strategy
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)