Buyer/Planner Supervisor

Dole Thailand Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • bechelor degree in Business Administration
  • minimum 2-3 years experience
  • Good command in English

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล