ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 87 ตำแหน่งงาน
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์/วัตถุดิบทดแทน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
  Royal Initiative Discovery Foundation's banner
  Royal Initiative Discovery Foundation's logo
  จตุจักรTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  ดอนเมือง
  • สรรหาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด เจรจาต่อรองสินค้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ธุรกิจ Food Chain Store
  • ภาษาอังกฤษดี ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานจัดซื้อ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์, โบนัส, ค่ารักษาพยาบาล
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • Experience in Food and beverage Manufacturig
  • Purchasing for food and beverage ingredient
  • Available to work onsite
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Butchery & Seafood/ Dairy/ Non food catagories
  • 5 years of merchandising, buyer, procurement
  • Good communication and negotiation skills
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 5 years in sourcing or buying non-food products
  • Team leadership and strong negotiation skills
  • Good command of English
  PTTEP Services Limited's banner
  PTTEP Services Limited's logo
  จตุจักร
  • Manage end-to-end procurement & contracts process
  • Ensure compliance with company policy & procedure
  • Provide strategic sourcing and negotiation support
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จัดซื้อจัดจ้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
  • Presentation skill
  ถัด ไป