ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  THANARAD THUNG SONG COMPANY LIMITED's logo
  นครศรีธรรมราช
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ด้านคลังฯ ของ รพ. อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถบริหารจัดการคลังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ