ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Procurement (Indirect-Mechanical Parts)

  Seagate Technology (Thailand) Ltd.
  นครราชสีมา
  • Worked in Indirect or direct procurement field
  • Handle RFQ, PR, PO
  • Understanding of the purchasing process
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  นครราชสีมา
  • Establish and grow reliable tapioca supply
  • Maintain relationship and participation of farmers
  • Promote adoption of best practices to farmers
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)