• เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านจัดซื้อ และเสนอราคา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี, มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อของโรงแรม
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมจัดซื้อ (Comanche)
 • ดูแลประสานงาน บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ ตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied

PURCHASING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s degree in a related field
 • At least 3-4 years of experience in a procurement
 • Experience of working in a petrochemical

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ด้านการบริหาร หรือการตลาด
 • จัดซื้อสินค้างานวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านงานก่อสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • งานเอกสารและธุรการทั่วไป งานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied

Merchandiser

Unison Pan (Asia) Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผน

15-Aug-17

 

Applied

Purchaser

Unison Pan (Asia) Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ วางแผน

15-Aug-17

 

Applied

PROCUREMENT AND PURCHASING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • degree in a related field or possessing
 • Strong negotiation, leadership and communication
 • High level of initiative, problem solving skills

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage procurement transaction processes
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Purchasing and Sourcing of Plant repair and mainte

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล