ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 1-2 ปี
  • เปิดใบสั่งซ์้อและติดต่อผู้ขาย
  • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ส่งมอบตรงตามกำหนด
  CCL Label (Thai) Ltd.'s banner
  CCL Label (Thai) Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • วางแผนการจัดซื้อ Raw Material
  • Price Inventory
  • ความรู้ทางด้าน Engineer