ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)'s banner
  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)'s logo

  Purchasing Manager (Feed Mill Saraburi)

  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)
  สระบุรี
  • merchandising
  • handle a supplier
  • transactions, delivering
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's banner
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's logo
  สระบุรี
  • Bachelor’s degree or higher in Engineer field.
  • Welcome new Graduate
  • Good command of English both written and spoken
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  สระบุรี
  • Direct Procurement, Raw Material, Feed Mill
  • Chicken Feed Mill, Supplier Management
  • Good English & Work in Saraburi