ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 7 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 7 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กาญจนบุรีTHB 20K - 45K /เดือน
  • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Purchasing Staff

  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.
  สระบุรี
  • Good Knowledge in ISO9001, ISO14001
  • Control of purchasing both domestic and oversea.
  • Good communication skill in English
  Stars Microelectronics (Thailand) Public Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sourcing Engineer/Sr.Sourcing Engineer

  Stars Microelectronics (Thailand) Public Co., Ltd.
  อยุธยา
  • Basic knowledge of Electronics Manufacturing field
  • 2-5 years relative experience in an electronic
  • Sourcing or Purchasing experience is a plus
  อยุธยา
  • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • สร้างเเนวคิดลดค่าใช้จ่าย
  • กำหนดวิธีเเละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Supply Chain Manager - Background in Sourcing

  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.
  ภาคกลาง
  • Exp in sourcing for automotive or related
  • Exp in supply chain management
  • Knowledge in Continuous improvement.
  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Material Control Planner / Sr.

  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
  อยุธยา
  • Bachelor's Degree in any fields
  • Able to communicate in English
  • Experience in Material Control
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)