• จัดซื้อ สินค้านำเข้า หาสินค้านำเข้า คัดเลือกสินค้า
 • purchasing import product select
 • import product china

22-Aug-17

 

Applied
 • Play a key role in rice raw material sourcing
 • Develop and implement rice sourcing model
 • Enhance rice supplier relationship management

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer
 • Have an experience in the purchasing with EMS
 • Demonstrated excellent negotiation

21-Aug-17

 

Applied
 • จัดหา (Supplier) ด้านอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied

Purchasing Section Manager

Bangkok Interfood Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • จัดซื้อ
 • Purchasing
 • ผู้จัดการ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Famouse Japanese Manufacturer company
 • Monday - Friday only
 • Good Benefit & Welfare

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดหา Supplier รายใหม่ๆเข้ามา

17-Aug-17

 

Applied
 • Play key role in Plant Procurement & Sourcing team
 • Control and manage Plant Procurement policies
 • Lead and implement best Procurement practices

07-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล