ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  PREMIER CANNING INDUSTRY COMPANY LIMITED's logo
  บางบ่อ
  • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
  Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • ประสบการณ์ทางด้าน Material planning 1 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานโปรแกรม SAP
  • งานสัญญาจ้าง 1 ปี
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • วิเครำะห์ วิจัยควำมต้องกำรขององค์กร
  • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร
  • กำหนดกลยุทธ์ และแสวงหาช่องทางการขายใหม่ๆ
  Yamaha Motor Asian Center Co.,Ltd.'s banner
  Yamaha Motor Asian Center Co.,Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • At least 2 years experience in procurement
  • Knowledge in injection,aluminum,steel,rubber parts
  • Good command in English
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • Procurement from manufacturing, Electronics
  • JLPT N3, English Speaking. Management experience
  • Purchase material from local/oversea