• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

21-Sep-17

 

Applied
 • Salary 28-35K/Nego
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Sep-17

 

Applied
 • บัญชีจ่าย
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • พนักงานบัญชี

20-Sep-17

 

Applied

Procurement Officer (Import)

Nikkei Siam Aluminium Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Handle import documents (Invoice,Packing list)
 • Min 3 years experience in purchasing/import-export
 • Contacts oversea suppliers

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing Manager (Spart Parts and Machinery)
 • 10 Years Experience of Purchasing / Procurement
 • Be able to communication in English

19-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in Engineering
 • 5 years experience in purchasing and planning
 • Good computer skills

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาเอก
 • จัดทำรายละเอียดต่างๆ,จัดซื้อวัสดุต่างๆ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต

13-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล