ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Scandinavian Textile & Apparel Co., Ltd.'s banner
  Scandinavian Textile & Apparel Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการTHB 35K - 45K /เดือน
  • 5 Years Experience in Garment Industry
  • Sport Apparel Experience
  • Use to work with garment factory
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)