ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Pomelo Fashion Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Pomelo Fashion Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Merchandising, Team Lead

  Pomelo Fashion Co., Ltd.
  คลองเตย
  • Strong analytical skills/MS Excel (SQL is a plus)
  • Fluent in English communication
  • 2-3 years working experience
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)